Evangelium
    Footnotes
    Theme

    Evangelium

    Guds plan for frelse, som blev gjort mulig ved Jesu Kristi forsoning. Evangeliet indeholder de evige sandheder eller love, pagter og ordinancer, som er nødvendige for, at menneskene kan komme tilbage til Guds nærhed. Gud gengav evangeliets fylde til jorden i det 19. århundrede gennem profeten Joseph Smith.