Herodes
    Footnotes
    Theme

    Herodes

    Et dynasti af herskere i Judæa omkring Jesu Kristi tid. Det spillede en vigtig rolle i mange af begivenhederne i Det Nye Testamente. Dynastiet blev grundlagt af Herodes den Store, der var forfærdet over frelserens fødsel (Matt 2:3) og gav ordre til barnemordet i Betlehem. Blandt han sønner var Aristobul; Herodes Filip (Matt 14:3; Mark 6:17); Herodes Antipas, landsfyrsten (Matt 14:1; Luk 9:7; også kendt som kong Herodes, Mark 6:14); Arkelaos (Matt 2:22); og Filip, landsfyrste over Ituræa (Luk 3:1). Herodes Agrippa Ⅰ (ApG 12:1-23) og hans søster Herodias (Matt 14:3; Mark 6:17) var børn af Aristobul. Herodes Agrippa Ⅰ havde adskillige børn, der også er nævnt i Det Nye Testamente heriblandt Herodes Agrippa Ⅰ (ApG 25:13), Berenike (ApG 25:13) og Drusilla, hustru til Felix (ApG 24:24).