Ezra
  Footnotes
  Theme

  Ezra

  En præst og skriver fra Det Gamle Testamente, som førte nogle af jøderne tilbage til Jerusalem fra fangenskabet i Babylonien (Ezra 7-10; Neh 8; 12). I år 458 f.Kr. fik han af perserkongen Artaxerxes tilladelse til at føre alle de jøder, der måtte ønske det, tilbage til Jerusalem (Ezra 7:12-26).

  Før Ezras tid var det næsten udelukkende præsterne, der havde mulighed for at læse den samling skrifter, som kaldtes »loven«. Ezra medvirkede til at gøre skrifterne tilgængelige for alle jøder. Læsningen af »lovbogen« blev med tiden en central del af det jødiske liv. Ezras største bidrag er nok hans eget eksempel med hensyn til at sætte sig for at granske Herrens lov, at adlyde den og at undervise andre i den (Ezra 7:10).

  Ezras Bog

  Kapitlerne 1-6 beskriver begivenheder, som fandt sted 60 til 80 år inden, Ezra kom til Jerusalem, nemlig Kyros’ forordning fra 537 f.Kr. og jødernes tilbagevenden under Zerubbabel. Kapitlerne 7-10 fortæller om, hvordan Ezra drog til Jerusalem. Han og hans ledsagere fastede og bad om beskyttelse. Ved ankomsten til Jerusalem traf de mange jøder, som allerede var vendt tilbage under Zerubbabel, og som havde giftet sig med kvinder uden for pagten og derved besmittet sig. Ezra bad for dem og lod dem slutte pagt om at skille sig fra disse kvinder. Den sidste del af Ezras historie findes i Nehemias’ Bog.