Samaria
    Footnotes
    Theme

    Samaria

    Samaria var på Det Gamle Testamentes tid hovedstad i nordriget Israel (1 Kong 16:23-24). Byen lå stærkt befæstet på et bjerg, hvorfor assyrerne først kunne indtage den efter tre års belejring (2 Kong 17:5-6). Herodes genopbyggede byen og kaldte den Sebaste. På Det Nye Testamentes tid var Samaria navnet på hele det centrale Palæstina vest for Jordanfloden.