Retfærdig, retfærdighed
  Footnotes
  Theme

  Retfærdig, retfærdighed

  I skrifterne bruges ordet i to betydninger: (1) At være retfærdig er at være hellig, dydig og retskaffen, at være lydig mod Guds befalinger, at undgå synd. (2) Retfærdighed er den uafvendelige konsekvens, der sikrer velsignelser for retskafne tanker og handlinger og straf for synder, man ikke omvender sig fra. Retfærdighed er en evig lov, som kræver straf, hver gang Guds lov overtrædes (Alma 42:13-24). Synderen må lide straffen, hvis han ikke omvender sig (Mosi 2:38-39; L&P 19:17). Hvis han omvender sig, fritager Frelseren ham i kraft af forsoningen for straffen ved at lade barmhjertigheden træde i kraft (Alma 34:16).

  At være retfærdig

  Den uafvendelige konsekvens af ens tanker og handlinger