Studiehjælp
Andet komme, Jesu Kristi
forrige næste


Andet komme, Jesu Kristi

I begyndelsen af den periode, der kaldes tusindårsriget, vender Kristus tilbage til jorden. Denne begivenhed markerer afslutningen på jordelivets prøve. De ugudelige bliver fjernet fra jorden, og de retfærdige bliver taget op i en sky, mens jorden bliver renset. Skønt ingen ved, præcis hvornår Kristus kommer tilbage for anden gang, har han givet os visse tegn, som vi kan se, hvis vi er opmærksomme, og som viser, at tiden er nær. (Matt 24; JS-M 1).