Evangelierne
  Footnotes
  Theme

  Evangelierne

  De fire beretninger, eller vidnesbyrd, om Jesu jordiske liv og de begivenheder, som udspandt sig under hans tjenestegerning, og som findes i de fire første bøger i Det Nye Testamente. Disse bøger, som er skrevet af henholdsvis Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, udgør nogle af de nedskrevne vidnesbyrd om Kristi liv. Bogen Tredje Nefi i Mormons Bog minder på mange måder om disse fire evangelier i Det Nye Testamente.

  Bøgerne i Det Nye Testamente blev oprindelig skrevet på græsk. Det græske ord »euangelion« betyder »glædeligt budskab«. Det glædelige budskab er, at Jesus Kristus har udvirket en forsoning, som løskøber hele menneskeheden fra døden og belønner enhver i forhold til vedkommendes gerninger (Joh 3:16; Rom 5:10-11; 2 Ne 9:26; Alma 34:9; L&P 76:69).

  Se også Synopsis af evangelierne i tillægget.