Indledning
    Footnotes
    Theme

    Synopsis af evangelierne

    Frelserens lærdomme, som de findes i Matthæus-, Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet, kan sammenholdes med hinanden og med nutidige åbenbaringer som angivet nedenfor.