Adam
    Footnotes
    Theme

    Adam

    Det første menneske, som blev skabt på jorden.

    Adam er fader og patriark for menneskeheden her på jorden. Hans overtrædelse i Edens have (1 Mos 3; L&P 29:40-42; Moses 4) bevirkede, at han »faldt« og blev dødelig, et skridt der var nødvendigt, for at menneskene kunne udvikle sig på denne jord (2 Ne 2:14-29; Alma 12:21-26). Adam og Eva bør hædres for deres rolle med hensyn til at gøre vor evige udvikling mulig. Adam er den gamle af dage og er også kendt som Mikael (Dan 7; L&P 27:11; 107:53-54; 116; 138:38). Han er ærkeenglen (L&P 107:54) og vil vende tilbage til jorden som menneskeslægtens patriark (L&P 116).