Joel
  Footnotes
  Theme

  Joel

  En profet i Juda i Det Gamle Testamente. Det er uvist, hvornår han levede; det kan have været mellem Joashs regeringstid, inden 850 f.Kr., og Judas stammes tilbagevenden fra det babyloniske fangenskab.

  Joels Bog

  Hovedvægten er lagt på en profeti, som Joel fremsatte, efter at Juda var blevet ramt af alvorlig tørke og en græshoppeplage (Joel 1:4-20). Joel forsikrede folket om, at hvis de omvendte sig, ville de igen modtage Guds velsignelser (Joel 2:12-14).

  Kapitel 1 er en indkaldelse til en højtidelig forsamling i Herrens hus. Kapitel 2 beretter om krig og ødelæggelse, som skal gå forud for tusindårsriget. Kapitel 3 og 4 omhandler de sidste dage og bekræfter, at alle nationer skal ligge i krig, men at Herren sluttelig skal bo i Zion.

  Peter citerede Joels profeti om udgydelsen af Guds ånd på pinsedagen (Joel 3; ApG 2:16-21). Englen Moroni citerede de samme vers for Joseph Smith (JS-H 1:41).