Officer
    Footnotes
    Theme

    Officer

    I Det Nye Testamente betegner officer en befalingsmand i den romerske hær, som havde kommandoen over et kompagni på halvtreds til et hundrede mand. Et sådant kompagni udgjorde en tresindstyvendedel af en romersk legion. (Se Matt 8:5; Luk 23:47; ApG 10:1-8).