Profet
    Footnotes
    Theme

    Profet

    En, som er kaldet af Gud, og som taler på hans vegne. Som Guds budbringer modtager profeten befalinger, profetier og åbenbaringer fra Gud. Det er hans ansvar at kundgøre Guds vilje og sande væsen for menneskeheden og at vise dem betydningen af hans måde at handle med dem på. En profet fordømmer synd og forudsiger konsekvenserne af den. Han forkynder retfærdighed. Lejlighedsvis inspireres profeterne til at forudsige fremtiden til gavn for menneskene. Men hans hovedansvar er at aflægge vidnesbyrd om Kristus. Præsidenten for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er Guds profet på jorden i dag. Medlemmerne af Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostle opretholdes som profeter, seere og åbenbarere.