Moroni, Mormons søn
  Footnotes
  Theme

  Moroni, Mormons søn

  Den sidste nefitiske profet fra Mormons Bog (omkring 421 e.Kr.). Kort før sin død overdrog Mormon den historiske optegnelse, der kaldes Mormons plader, til sin søn Moroni (MormO 1:1). Moroni færdiggjorde arbejdet med at samle Mormons plader. Han tilføjede kapitlerne 8 og 9 til Mormons Bog (Morm 8:1). Han forkortede og indføjede Eters Bog (Eter 1:1-2) og tilføjede til sidst sin egen bog, Moronis Bog (Moro 1). Moroni forseglede pladerne og skjulte dem i højen Cumora (Morm 8:14; Moro 10:2). I 1823 blev den opstandne Moroni sendt ned for at fortælle Joseph Smith om Mormons Bog (L&P 27:5; JS-H 1:30-42, 45). Han underviste den unge profet hvert år i perioden 1823 til 1827 (JS-H 1:54) og overdrog omsider pladerne til Joseph Smith i 1827 (JS-H 1:59). Da Joseph Smith havde fuldført oversættelsen, leverede han pladerne tilbage til Moroni.

  Moronis Bog

  Den sidste bog i Mormons Bog. Den er skrevet af den sidste nefitiske profet, Moroni. Kapitlerne 1-3 omhandler nefitternes endelige undergang og rummer retningslinjer for overdragelse af Helligånden og præstedømmet. Kapitlerne 4-5 anviser den korrekte måde at forrette nadveren på. Kapitel 6 opsummerer kirkens virke. Kapitlerne 7-8 er prædikener om evangeliets første principper, herunder Mormons forklaring af tro, håb og næstekærlighed samt af, hvordan man skelner mellem godt og ondt (Moro 7), og Mormons forklaring om, at små børn er levendegjort i Kristus og derfor ikke har behov for dåb (Moro 8). Kapitel 9 beskriver det nefitiske folks moralske fordærv. Kapitel 10 er Moronis sidste ord og forklarer, hvordan man kan få vished om sandheden af Mormons Bog (Moro 10:3-5).