Elisa
    Footnotes
    Theme

    Elisa

    En profet fra Det Gamle Testamente, som virkede som betroet rådgiver for flere af nordriget Israels konger.

    Elisa havde et mildt og venligt sind, uden den temperamentsfulde nidkærhed, som hans læremester Elias var kendt for. Hans bemærkelsesværdige mirakler (2 Kong 2-5; 8) vidner om, at han virkelig modtog Elias’ magt, da han efterfulgte denne som profet (2 Kong 2:9-12). For eksempel gjorde han det usunde vand i en kilde sundt, delte vandet i Jordanfloden, fik enkens olie til at slå til, opvækkede en dreng fra de døde, helbredte en mand for spedalskhed, fik en jernøkse til at flyde på vandet og slog aramæerne med blindhed (2 Kong 2-6). Hans virke strakte sig over mere end halvtreds år og fandt sted under kongerne Joram, Jehu, Joakaz og Joash.