Studiehjælp
Ren og uren


Ren og uren

I åndelig forstand vil det at være ren sige, at man er fri fra synd og syndige lyster. Det er i denne betydning, at ordet bruges til at beskrive et menneske, som er dydigt og har et rent hjerte (Sl 24:4). En, som har begået synd, kan blive ren ved tro på Jesus Kristus, ved at omvende sig og ved at modtage evangeliets ordinancer. Guds pagtsfolk har altid fået særlige befalinger om at holde sig rene (3 Ne 20:41; L&P 38:42; 133:5).

Det Gamle Testamente beretter om, hvordan Herren åbenbarede for Moses og de fordums israelitter, at kun visse fødevarer var at betragte som rene, eller med andre ord egnet til at spise. Israelitternes strenge skelnen mellem rene og urene spiser havde stor indflydelse på deres religiøse og sociale liv. Visse dyr, fugle og fisk blev betragtet som rene og egnet til føde, mens andre blev betragtet som urene og forbudte (3 Mos 11; 5 Mos 14:3-20). Visse syge mennesker blev også betragtet som urene.