Nefi, Lehis søn
  Footnotes
  Theme

  Nefi, Lehis søn

  En retfærdig søn af Lehi og Sarija fra Mormons Bog (1 Ne 1:1-4; 2:5). Nefi havde stor tro på Guds ord (1 Ne 3:7) og blev en stor profet, historieskriver og leder for sit folk.

  Nefis Første Bog

  Kapitel 1 til 18:8 beretter hovedsagelig om profeten Lehi og hans families afrejse fra Jerusalem. De rejste gennem ørkenen, indtil de nåede havet. 1 Ne 18:9-23 fortæller om, hvordan de af Herren blev ledt til det forjættede land trods Lamans og Lemuels opsætsighed. Kapitlerne 19-22 redegør for Nefis formål med at føre optegnelser (1 Ne 6; 19:18), nemlig at formå alle til at erindre sig Herren deres forløser. Han citerede Esajas (1 Ne 20-21) og fortolkede Esajas’ budskaber i håb om, at alle måtte indse, at Jesus Kristus er deres frelser og forløser (1 Ne 22:12).

  Nefis Anden Bog

  Kapitlerne 1-4 indeholder nogle af de sidste lærdomme og profetier, som Lehi gav inden sin død, deriblandt hans velsignelser af sine sønner og deres efterkommere. Kapitel 5 forklarer, hvorfor nefitterne skilte sig ud fra lamanitterne. Nefitterne opførte et tempel, underviste i Moseloven og førte optegnelser. Kapitlerne 6-10 indeholder Jakobs, Nefis lillebrors, ord. Jakob gennemgik Judas historie og profeterede om Messias, i nogen udstrækning med udgangspunkt i hvad profeten Esajas havde skrevet. I kapitlerne 11-33 nedskrev Nefi sit vidnesbyrd om Kristus, Jakobs vidnesbyrd, profetier om de sidste dage samt citerede adskillige kapitler fra Esajas’ Bog i Det Gamle Testamente.

  Nefis plader