Korintherbrevene
  Footnotes
  Theme

  Korintherbrevene

  To breve, som Paulus skrev til de hellige i Korinth for at korrigere visse vildfarelser, som fandtes blandt dem. Korintherne levede i et samfund, som var i moralsk fordærv. Korintherbrevene er nu bøger i Det Nye Testamente.

  Første Korintherbrev

  Kapitel 1 indeholder Paulus’ hilsner og hans formaning til de hellige om at enes. I kapitlerne 2-6 revser Paulus de korinthiske hellige for deres overtrædelser. Kapitlerne 7-12 rummer Paulus’ svar på visse spørgsmål. Kapitlerne 13-15 omhandler kærlighed, åndelige gaver og opstandelsen. Kapitel 16 rummer Paulus’ formaning om at stå fast i troen.

  Andet Korintherbrev

  Kapitel 1 indeholder Paulus’ hilsner og et budskab om trøst. Kapitel 2 rummer personlige råd til Titus. Kapitlerne 3-7 omhandler evangeliets kraft i de helliges og deres lederes liv. I kapitlerne 8-9 rådes de hellige til gladelig at give til de fattige. I kapitlerne 10-12 forfægter Paulus sin myndighed som apostel. Kapitel 13 er en opfordring til at være fuldkommen.