Matthæus
  Footnotes
  Theme

  Matthæus

  En af Jesu Kristi apostle og forfatter til den første bog i Det Nye Testamente. Matthæus, som var jøde, og som virkede som skatteopkræver for romerne i Kapernaum, var formentlig i Herodes Antipas’ tjeneste. Inden sin omvendelse var han kendt som Levi, Alfæus’ søn (Mark 2:14). Kort efter at han var blevet kaldet til discipel, holdt han en fest, hvor også Herren deltog (Matt 9:9-13; Mark 2:14-17; Luk 5:27-32). Matthæus var formentlig godt inde i Det Gamle Testamentes skrifter og så i Herrens liv en nøjagtig opfyldelse af profetierne. Vi ved kun lidt om apostlens senere liv. Ifølge en overlevering skal han have lidt martyrdøden.

  Matthæusevangeliet

  Den første bog i Det Nye Testamente. Matthæusevangeliet er formentlig oprindelig skrevet til brug for jøderne i Palæstina. Det indeholder mange citater fra Det Gamle Testamente. Matthæus’ hensigt var at vise, at Jesus var den Messias, som Det Gamle Testamentes profeter havde talt om. Han slog også fast, at Jesus er menneskenes konge og dommer.

  For en oplistning af de begivenheder i Frelserens liv, der beskrives i Matthæusevangeliet henvises til Synopsis af evangelierne i tillægget.