Jakob, Zebedæus’ søn
    Footnotes
    Theme

    Jakob, Zebedæus’ søn

    En af de tolv apostle, som Jesus udvalgte under sin jordiske tjenestegerning. Han var bror til Johannes. Han var en af de tre apostle, som blev udvalgt til at være sammen med Jesus ved nogle ganske særlige lejligheder: Opvækkelsen af Jairus’ datter (Mark 5:37), forklarelsen på bjerget (Matt 17:1; Mark 9:2; Luk 9:28), og i Getsemane (Matt 26:37; Mark 14:33). Sammen med Peter og Johannes gengav han det melkisedekske præstedømme til jorden, da de ordinerede Joseph Smith og Oliver Cowdery (L&P 27:12; 128:20; JS-H 1:72).