Studiehjælp
Ordinere
forrige næste


Ordinere

At overdrage myndighed eller et embede. For at kunne udøve myndighed i Herrens kirke skal man være kaldet af Gud ved profeti og ved håndspålæggelse af dem, der har myndighed dertil (TA 1:5). Skønt man ved sin ordination modtager myndighed, udøver man den under ledelse af den, som bærer de nøgler, der henhører til den pågældende myndighed.