Ydmyg
    Footnotes
    Theme

    Ydmyg

    Det at være sagtmodig og lærevillig. At gøre nogen ydmyg er at gøre vedkommende sagtmodig og lærevillig. Ydmyghed omfatter erkendelsen af sin afhængighed af Gud og ønsket om at underkaste sig hans vilje.