Bekendelse
    Footnotes
    Theme

    Bekendelse

    I skrifterne bruges begrebet bekendelse i mindst to betydninger. I den ene betydning bekender man ved at erklære sin tro på noget, som f.eks. ved at bekende, at Jesus er Kristus (Matt 10:32; Rom 10:9; 1 Joh 4:1-3; L&P 88:104).

    I den anden betydning bekender man ved at indrømme sin skyld, som f.eks. ved syndsbekendelse. Det er alle menneskers pligt at bekende deres synder over for Herren og opnå hans tilgivelse (L&P 58:42-43). I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, bør man bekende sin synd over for den eller dem, man har syndet imod. Alvorlige synder bør bekendes over for en kirkeleder (i de fleste tilfælde biskoppen).