Kolossenserbrevet
    Footnotes
    Theme

    Kolossenserbrevet

    Et brev, som apostlen Paulus skrev til kolossenserne, efter at han var blevet opsøgt af Epafras, evangelisten for menigheden i Kolossæ (Kol 1:7-8). Epafras havde fortalt Paulus, at kolossenserne var kommet i alvorlig vildfarelse – de troede, at de var bedre end andre, fordi de nidkært overholdt visse ydre ordinancer (Kol 2:16), fornægtede sig selv visse fysiske behov og tilbad engle (Kol 2:18). Kolossenserne følte, at disse skikke helliggjorde dem. De mente også, at de forstod universets hemmeligheder bedre end andre kirkemedlemmer. I sit brev irettesatte Paulus dem ved at belære dem om, at forløsning kun opnås ved Kristus, og at vi skal være vise og tjene ham. Kolossenserbrevet er nu en bog i Det Nye Testamente.

    Kapitel 1 er Paulus’ hilsen til kolossenserne. Kapitlerne 2-3 er doktrinære og indeholder udtalelser om Kristus som Forløseren, faren ved afgudsdyrkelse og vigtigheden af opstandelsen. Kapitel 4 opfordrer de hellige til at være vise i alt.