Gengivelse af evangeliet
    Footnotes
    Theme

    Gengivelse af evangeliet

    Guds genindførelse af sit evangeliums sandheder og ordinancer blandt mennesker på jorden. Jesu Kristi evangelium gik tabt på grund af det frafald, som fandt sted, efter at Kristi apostle havde virket på jorden. Dette frafald nødvendiggjorde en gengivelse af evangeliet. Gud gengav evangeliet ved hjælp af syner, englebesøg og åbenbaringer til mennesker på jorden. Genoprettelsen begyndte med profeten Joseph Smith (JS-H 1; L&P 128:20-21) og er fortsat lige op til vore dage ved Herrens levende profeters virke.