Harris, Martin
    Footnotes
    Theme

    Harris, Martin

    Et af de tre vidner om Mormons Bogs guddommelige oprindelse og sandhed. Han ydede Joseph Smith og kirken økonomisk bistand. Herren bad Martin Harris om at sælge sin ejendom og give sine midler til udgivelsen af Mormons Bog (L&P 19:26-27, 34-35). Han bad ham også om at være et eksempel for kirken (L&P 58:35) og om at bidrage til at betale for forkyndelsen (L&P 104:26).

    Martin Harris blev udelukket af kirken, men vendte senere tilbage som fuldgyldigt medlem. Til sine dages ende vedblev han med at aflægge vidnesbyrd om, at han så englen Moroni og guldpladerne, som Joseph Smith oversatte Mormons Bog fra.