Profeternes skole
    Footnotes
    Theme

    Profeternes skole

    I vinteren 1832-1833 gav Herren Joseph Smith befaling om at oprette en skole i Kirtland i Ohio (USA) med det formål at undervise brødrene i alt det, som hører evangeliet og Guds rige til. Mange af kirkens første ledere udgik fra denne skole. Profeternes, eller ældsternes, skole blev også afholdt i Jackson County i Missouri under ledelse af Parley P. Pratt (L&P 97:1-6). Lignende skoler blev afholdt kort efter, at de hellige var rejst vestpå, men de ophørte ret hurtigt igen. I dag finder undervisning i evangeliet sted i hjemmet, præstedømmets kvorummer, de forskellige hjælpeorganisationer, kirkens skoler samt i seminar- og institutklasserne.