Nehemias
  Footnotes
  Theme

  Nehemias

  En israelitisk adelsmand (enten en levit eller en mand af Judas stamme) fra Det Gamle Testamente, som boede i Babylon, hvor han var mundskænk for kong Artaxerxes, som gav ham tilladelse til at genopbygge Jerusalems mure.

  Nehemias’ Bog

  Bogen er en fortsættelse af Ezras Bog. Den rummer en beretning om de vanskeligheder, der var forbundet med at genopbygge Jerusalem, efter at jøderne var vendt tilbage fra fangenskabet i Babylon. Kapitlerne 1-7 omhandler Nehemias’ første besøg i Jerusalem og genopbygningen af bymuren på trods af voldsom modstand. Kapitlerne 8-10 beskriver de religiøse og sociale reformer, som Nehemias forsøgte at indføre. Kapitlerne 11-13 rummer en liste med navne på de værdige og giver en beretning om indvielsen af muren. Versene 4-31 i kapitel 13 beretter om Nehemias’ andet besøg i Jerusalem efter tolv års fravær.