Syn
    Footnotes
    Theme

    Syn

    En visuel åbenbaring af en begivenhed, person eller genstand ved Helligåndens kraft.

    Følgende er nogle eksempler på betydningsfulde syner: Ezekiels syn om de sidste dage (Ez 37-39), Stefanus’ syn af Jesus stående ved Guds højre side (ApG 7:55-56), Johannes’ åbenbaring om de sidste dage (Åb 4-21), Lehis og Nefis syn om livets træ (1 Ne 8; 10-14), Alma den Yngres syn af Herrens engel (Mosi 27), Jereds brors syn om alle jordens indbyggere (Eter 3:25), synet om de forskellige grader af herlighed (L&P 76), syner, givet til Joseph Smith og Oliver Cowdery i templet i Kirtland (L&P 110), Joseph F. Smiths syn om de dødes forløsning (L&P 138), Moses’ syn om Gud og hans skaberværk (Moses 1), Enoks syn om Gud (Moses 6-7) og Joseph Smiths første syn (JS-H 1).