Skrifterne
Lære og Pagter 110


Afsnit 110

Syner, som blev vist for profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i templet i Kirtland, Ohio, den 3. april 1836. Anledningen var et sabbatsmøde. I Joseph Smiths historie anføres: »Om eftermiddagen hjalp jeg de andre præsidenter med at omdele Herrens nadver til kirken, efter at vi havde modtaget den fra de tolv, hvis privilegium det var at gøre tjeneste ved det hellige bord den dag. Efter at jeg således havde betjent mine brødre, trak jeg mig tilbage til talerstolen, hvor forhænget var sænket, og bøjede mig sammen med Oliver Cowdery i højtidelig og stille bøn. Da vi rejste os fra bønnen, blev følgende syn åbnet for os begge.«

1-10: Herren Jahve viser sig i herlighed og antager templet i Kirtland som sit hus. 11-12: Moses og Elias viser sig hver især og overdrager deres nøgler og uddelinger. 13-16: Profeten Elias vender tilbage og overdrager nøglerne til sin uddeling, som lovet af Malakias.

1 aSløret blev borttaget fra vort sind, og vor forstands bøjne blev åbnet.

2 Vi så Herren stå foran os på talerstolens brystværn, og under hans fødder var der et flisegulv af rent guld af farve som rav.

3 Hans aøjne var som en ildslue, håret på hans hoved var hvidt som ren sne, hans bansigt strålede klarere end solen, og hans crøst var som lyden af bruset fra vældige vande, ja, dJahves røst, som lød:

4 Jeg er den aførste og den sidste; jeg er den, som lever, jeg er den, som blev slået ihjel; jeg er jeres btalsmand over for Faderen.

5 Se, jeres synder er jer atilgivet; I er rene i mine øjne; løft derfor hovedet og fryd jer.

6 Lad jeres brødres hjerte fryde sig, og lad hele mit folks hjerte fryde sig, de, som med al deres kraft har abygget dette hus til mit navn.

7 For se, jeg har aantaget dette bhus, og mit navn skal være her; og jeg skal i barmhjertighed give mig til kende for mit folk i dette hus.

8 Ja, jeg vil avise mig for mine tjenere og tale til dem med min egen røst, hvis mit folk vil holde mine befalinger og ikke bbesmitter dette chellige hus.

9 Ja, tusinder og titusinders hjerte skal fryde sig meget som følge af de avelsignelser, som skal blive udøst, og den bbegavelse, hvormed mine tjenere er blevet begavet i dette hus.

10 Og dette hus’ ry skal sprede sig til fremmede lande; og dette er begyndelsen til den velsignelse, som skal blive audøst over hovedet på mit folk. Således er det. Amen.

11 Efter at dette asyn blev lukket, blev himlene igen åbnet for os, og bMoses viste sig for os og overdrog os cnøglerne til at kunne dindsamle Israel fra jordens fire dele og til at kunne føre de ti stammer fra enordenlandet.

12 Efter dette viste aElias sig og overdrog bAbrahams evangeliums cuddeling, idet han sagde, at i os og vore efterkommere skulle alle slægter efter os blive velsignet.

13 Efter at dette syn var blevet lukket, brød endnu et stort og herligt syn frem for os, for aprofeten Elias, som blev btaget op til himlen uden at smage døden, stod foran os og sagde:

14 Se, den tid er til fulde kommet, om hvilken der blev talt ved Malakias’ mund, da han vidnede om, at han [profeten Elias] skulle blive sendt, før Herrens store og frygtelige dag kommer,

15 for at avende fædrenes hjerte til børnene og børnene til fædrene, for at hele jorden ikke skulle blive slået med en forbandelse –

16 derfor bliver nøglerne til denne uddeling overdraget i jeres hænder; og heraf kan I vide, at aHerrens store og frygtelige dag er nær, ja, står for døren.