Skrifterne
Lære og Pagter 106
forrige næste


Afsnit 106

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 25. november 1834. Denne åbenbaring er stilet til Warren A. Cowdery, storebror til Oliver Cowdery.

1-3: Warren A. Cowdery bliver kaldet til lokal, præsiderende embedsmand. 4-5: Det andet komme skal ikke overraske lysets børn som en tyv. 6-8: Store velsignelser følger trofast tjeneste i kirken.

1 Det er min vilje, at min tjener Warren A. Cowdery skal udpeges og ordineres til præsiderende højpræst over min kirke i landet aFreedom og egnene deromkring

2 og skal prædike mit evigtvarende evangelium og opløfte sin røst og advare folket, ikke kun på sit eget sted, men i de tilstødende amter,

3 og vie hele sin tid til dette høje og hellige kald, som jeg nu giver ham, idet han flittigt asøger bHimmeriget og dets retfærdighed, så skal alt, hvad der er nødvendigt, gives i tilgift dertil; for carbejderen er sin løn værd.

4 Og videre, sandelig siger jeg jer: aHerrens komme bnærmer sig, og den overrasker verden som en ctyv om natten –

5 bind derfor op om lænderne, så I kan være alysets børn, så skal den dag ikke boverraske jer som en tyv.

6 Og videre, sandelig siger jeg jer: Der var glæde i himlen, da min tjener Warren bøjede sig for mit scepter og tog afstand fra menneskers listige gerninger.

7 Velsignet er derfor min tjener Warren, for jeg vil vise ham barmhjertighed, og på trods af hans hjertes aforfængelighed vil jeg løfte ham op, for så vidt som han ydmyger sig over for mig.

8 Og jeg vil skænke ham anåde og tillid, hvorved han kan stå; og hvis han vedbliver med at være et troværdigt vidne og et lys for kirken, har jeg beredt en krone for ham i bmin Faders boliger. Således er det. Amen.