Skrifterne
Lære og Pagter 25


Afsnit 25

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (se indledningen til afsnit 24). Denne åbenbaring tilkendegiver Herrens vilje med hensyn til Emma Smith, profetens hustru.

1-6: Emma Smith, en udvalgt kvinde, bliver kaldet til at hjælpe og trøste sin mand. 7-11: Hun bliver også kaldet til at skrive, til at udlægge skrifterne og til at udvælge salmer. 12-14: De retfærdiges sang er en bøn til Herren. 15-16: Principperne i denne åbenbaring om lydighed gælder for alle.

1 Lyt til Herren din Guds røst, mens jeg taler til dig, Emma Smith, min datter; for sandelig siger jeg dig: Alle de, der aantager mit evangelium, er sønner og døtre i mit brige.

2 En åbenbaring giver jeg dig angående min vilje; og hvis du er trofast og avandrerbdydens stier over for mig, vil jeg bevare dit liv, og du skal få en carvelod i Zion.

3 Se, dine asynder er dig tilgivet, og du er en udvalgt kvinde, som jeg har bkaldet.

4 Lad være med at murre på grund af det, som du ikke har set; for det bliver holdt tilbage fra dig og fra verden, hvad jeg anser for víst med henblik på fremtiden.

5 Og den opgave, som er dit kald, skal være at være til atrøst for min tjener, Joseph Smith jun., din mand, i hans trængsler med opmuntrende ord, i en sagtmodig ånd.

6 Og du skal tage med ham, når han tager af sted, og være skriver for ham, mens der ikke er nogen til at være skriver for ham, så jeg kan sende min tjener, Oliver Cowdery, hvorhen jeg vil.

7 Og du skal aordineres under hans hånd til at udlægge skrifterne og til at formane kirken, sådan som det skal blive givet dig ved min Ånd.

8 For han skal alægge sine hænder på dig, og du skal modtage Helligånden, og din tid skal du anvende på at skrive og på at lære meget.

9 Og du har ikke nødig at frygte, for din mand skal støtte dig i kirken; for over for dem er hans akald, for at alt, hvad jeg vil, kan blive båbenbaret for dem i forhold til deres tro.

10 Og sandelig siger jeg dig, at du skal lægge denne averdens bting til side og csøge dem, der hører en bedre til.

11 Og det skal også blive pålagt dig at foretage en udvælgelse af hellige asalmer, sådan som det skal blive dig givet, som er mig til behag, til brug i min kirke.

12 For min sjæl fryder sig ved ahjertets bsang; ja, de retfærdiges sang er en bøn til mig, og den skal blive besvaret med en velsignelse på deres hoved.

13 Opløft derfor dit hjerte og fryd dig, og hold fast ved de pagter, du har sluttet.

14 Fortsæt i asagtmodighedens ånd, og vogt dig for bstolthed. Lad din sjæl fryde sig ved din ægtefælle og den herlighed, som skal komme over ham.

15 Hold bestandigt mine befalinger, så skal du modtage en akrone af bretfærdighed. Og medmindre du gør dette, kan du cikke komme der, hvor jeg er.

16 Og sandelig, sandelig siger jeg dig, at dette er min arøst til alle. Amen.