Skrifterne
Lære og Pagter 30


Afsnit 30

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til David Whitmer, Peter Whitmer jun. og John Whitmer i Fayette, New York, i september 1830 efter den tre dage lange konference i Fayette, men førend kirkens ældster var gået hver til sit. Denne tekst udkom oprindelig som tre åbenbaringer. Den blev føjet sammen til ét afsnit af profeten til udgaven af Lære og Pagter fra 1835.

1-4: David Whitmer bliver revset for ikke at have tjent flittigt. 5-8: Peter Whitmer jun. skal ledsage Oliver Cowdery på en mission til lamanitterne. 9-11: John Whitmer bliver kaldet til at prædike evangeliet.

1 Se, jeg siger dig, aDavid, at du har bfrygtet mennesker og har ikke cforladt dig på mig for at få styrke, sådan som du burde.

2 Men dit sind har været mere optaget af det, der vedrører denne ajord, end af det, der vedrører mig, din Skaber, og den tjenestegerning, hvortil du er blevet kaldet; og du har ikke givet agt på min Ånd og på dem, som blev sat over dig, men er blevet overtalt af dem, som jeg ikke har givet befaling.

3 Derfor er du overladt til selv at adspørge af min hånd og agrunde over det, som du har modtaget.

4 Og dit hjem skal være i din fars hus, indtil jeg giver dig yderligere befalinger. Og du skal passe atjenestegerningen i kirken og over for verden og i egnene heromkring. Amen.

5 Se, jeg siger dig, aPeter, at du skal bbegive dig af sted sammen med din broder Oliver; for ctiden er kommet, hvor jeg anser det for nødvendigt, at du åbner din mund for at kundgøre mit evangelium; frygt derfor ikke, men dgiv agt på din broders ord og råd, som han skal give dig.

6 Og tag del i hans trængsler, idet du altid opløfter dit hjerte til mig i bøn og tro for hans og din udfrielse; for jeg har givet ham magt til at opbygge min akirke blandt blamanitterne;

7 og ingen har jeg udpeget til at være hans rådgiver aover ham i kirken vedrørende kirkelige anliggender bortset fra hans broder Joseph Smith jun.

8 Giv derfor agt på dette, og vær flittig til at holde mine befalinger, så skal du blive velsignet med evigt liv. Amen.

9 Se, jeg siger dig, min tjener John, at du fra nu af skal begynde at aforkynde mit evangelium som med en bbasuns røst.

10 Og dit arbejde skal du lægge hos din broder Philip Burroughs og i egnen deromkring, ja, hvor som helst du kan blive hørt, indtil jeg befaler dig at drage derfra.

11 Og alt dit arbejde skal fremover være for Zion med hele din sjæl; ja, du skal altid åbne din mund for min sag auden at frygte for, hvad bmennesker kan gøre, for cjeg er med dig. Amen.