Skrifterne
Lære og Pagter 137


Afsnit 137

Et syn givet til profeten Joseph Smith i templet i Kirtland, Ohio, den 21. januar 1836. Anledningen var forrettelsen af ordinancer i forbindelse med forberedelsen til indvielsen af templet.

1-6: Profeten ser sin bror Alvin i det celestiale rige. 7-9: Læren om frelse for de døde bliver åbenbaret. 10: Alle børn bliver frelst i det celestiale rige.

1 aHimlene blev åbnet for os, og jeg så Guds bcelestiale rige og dets herlighed, om jeg var ci eller ude af legemet, kan jeg ikke sige.

2 Jeg så den overmåde smukke aport, ind ad hvilken arvingerne til dette rige skal gå, hvilken var som en ring af bildflammer;

3 og også aGuds strålende trone, hvorpå bFaderen og cSønnen sad.

4 Jeg så dette riges smukke gader, som så ud, som var de abrolagt med guld.

5 Jeg så fader aAdam og bAbraham og min cfar og min dmor, min bror eAlvin, som er sovet ind for længe siden,

6 og undrede mig over, hvordan det kunne gå til, at han havde opnået en aarvelod i det rige, eftersom han havde forladt dette liv, før Herren havde udstrakt sin hånd for at bindsamle Israel for anden gang og ikke var blevet cdøbt til syndernes forladelse.

7 Således kom aHerrens røst til mig, og den lød: Alle, som er døde buden kundskab om dette evangelium, og som ville have antaget det, hvis de havde fået lov til at blive, skal blive carvinger til Guds dcelestiale rige;

8 alle, som fra nu af dør uden kundskab om det, og som aville have antaget det af hele deres hjerte, skal også blive arvinger til dette rige;

9 for jeg, Herren, vil adømme alle mennesker efter deres bgerninger, ud fra deres chjertes ønske.

10 Og jeg så også, at alle børn, som dør, før de når aansvarlighedsalderen, bliver bfrelst i himlens celestiale rige.