Skrifterne
Lære og Pagter 47
forrige næste


Afsnit 47

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. marts 1831. John Whitmer, som allerede havde virket som sekretær for profeten, var til at begynde med tøvende, da han blev bedt om at tjene som kirkens historiker og skriver i stedet for Oliver Cowdery. Han skrev »Jeg ville helst være fri for at gøre det, men erkendte, at Herrens vilje må ske, så hvis han ønsker det, så ønsker jeg, at han vil give det til kende gennem seeren Joseph.« Efter at Joseph Smith modtog denne åbenbaring, accepterede John Whitmer og tjente i den stilling han var blevet udpeget til.

1-4: John Whitmer bliver udpeget til at føre en optegnelse over kirkens historie og til at skrive for profeten.

1 Se, jeg anser det for nødvendigt, at min tjener John skriver og fører en almindelig ahistorisk optegnelse og bistår dig, min tjener Joseph, med at nedfælde alt det, der skal gives dig, indtil han bliver kaldet til yderligere opgaver.

2 Videre, sandelig siger jeg dig, at han kan også opløfte sin røst til møderne, når som helst det er nødvendigt.

3 Og videre siger jeg dig, at det skal pålægges ham løbende at føre kirkens optegnelse og historie; for jeg har udpeget Oliver Cowdery til et andet embede.

4 Derfor skal det, for så vidt som han er trofast, gives ham ved aTalsmanden at skrive dette. Således er det. Amen.