Skrifterne
Lære og Pagter 46


Afsnit 46

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til kirken i Kirtland, Ohio, den 8. marts 1831. På dette tidlige tidspunkt i kirkens historie havde der endnu ikke udviklet sig en ensartet måde at afholde kirkens møder på. Men det var blevet en ret almindelig skik kun at give medlemmer og oprigtigt søgende adgang til nadvermøderne og andre af kirkens møder. Denne åbenbaring giver udtryk for Herrens vilje med hensyn til, hvordan møder skal ledes og afholdes, og hans vejledning omkring at søge og skelne mellem Åndens gaver.

1-2: Ældsterne skal lede møderne, som de bliver vejledt af den hellige Ånd. 3-6: De, der søger efter sandheden, bør ikke holdes ude fra nadvermøderne. 7-12: Spørg Gud, og søg Åndens gaver. 13-26: En opremsning af nogle af disse gaver bliver givet. 27-33: Kirkens ledere får magt til at skelne mellem Åndens gaver.

1 Lyt, o I min kirkes folk; for sandelig siger jeg jer, at dette er blevet talt til ajeres gavn og lærdom.

2 Men til trods for det, der er skrevet, har det fra begyndelsen altid været og vil altid være min kirkes aældster pålagt at blede alle møder, sådan som de bliver ledt og vejledt af den hellige Ånd.

3 Dog bliver I befalet aaldrig at vise nogen bort fra jeres offentlige møder, som bliver holdt for verden.

4 Jeg befaler jer også, at I ikke viser nogen, som tilhører akirken, bort fra jeres nadvermøder; men hvis nogen har overtrådt, lad ham da bikke nyde nadveren, førend han har forliget sig.

5 Og videre siger jeg jer: I skal ikke vise nogen, der oprigtigt søger efter riget, bort fra jeres nadvermøder – jeg siger dette om dem, der ikke tilhører kirken.

6 Og videre siger jeg jer angående jeres abekræftelsesmøder, at hvis der er nogen, som ikke tilhører kirken, men som oprigtigt søger efter riget, skal I ikke vise dem ud.

7 Men jeg befaler, at I i alle forhold abeder til Gud, som giver rundhåndet; og det, som Ånden bevidner for jer, netop det vil jeg, at I skal gøre i al hjertets bhellighed, idet I vandrer retsindigt over for mig og ctænker over jeres frelses mål og gør alt med bøn og dtaksigelse, så I ikke bliver eforført af onde ånder eller fdjævles lærdomme eller af gmenneskers befalinger; for nogle er af mennesker, og andre af djævle.

8 Pas derfor på, at I ikke bliver bedraget; og for at I ikke skal blive bedraget, astræb da oprigtigt efter de bedste gaver, idet I altid husker på, hvorfor de er blevet givet;

9 for sandelig siger jeg jer: De er blevet givet til gavn for dem, der elsker mig og holder alle mine befalinger, og for den, der bestræber sig på at gøre dette, så alle de, som søger, eller som beder til mig, og som ikke gør det for at få et ategn, som de kan bødsle bort på deres lyster, må have gavn deraf.

10 Og videre, sandelig siger jeg jer: Jeg ønsker, at I altid skal huske og altid bevare i jeres asind, hvad det er for bgaver, som er blevet givet kirken.

11 For alle er ikke blevet givet hver eneste gave; for der er mange gaver, og til aenhver er der givet en gave ved Guds Ånd.

12 Til nogle er der givet en og til andre er der givet en anden, så alle kan få gavn deraf.

13 Til nogle er det givet ved Helligånden at avide, at Jesus Kristus er Guds Søn, og at han blev korsfæstet for verdens synder.

14 Til andre er det givet at atro på deres ord, så de også kan få evigt liv, hvis de forbliver trofaste.

15 Og videre, til nogle er det ved Helligånden givet at kende de aforskellige måder at forvalte på, således at det vil være til behag for den samme Herre, eller være i overensstemmelse med Herrens vilje, som afpasser sine barmhjertighedsgaver efter menneskenes børns forskellige vilkår.

16 Og videre er det ved Helligånden givet nogle at kende de forskellige gerninger, om de er af Gud, så Åndens tilkendegivelser kan gives til enhver til at kunne drage gavn af.

17 Og videre, sandelig siger jeg jer: Til nogle er der ved Guds Ånd givet avisdomsord.

18 Til andre er der givet akundskabsord, så alle må få undervisning i at være vise og få kundskab.

19 Og videre, til nogle er det givet at have atro til at blive helbredt;

20 og til andre er det givet at have tro til at ahelbrede.

21 Og videre, til nogle er det givet at kunne udføre amirakler;

22 og til andre er det givet at aprofetere;

23 og til andre at kunne askelne mellem ånder.

24 Og videre, det er givet til nogle at kunne tale i atunger;

25 og til en anden er det givet at kunne oversætte tungetale.

26 Og alle disse agaver kommer fra Gud til gavn for bGuds børn.

27 Og til kirkens abiskop og til sådanne, som Gud vil udse og ordinere til at våge over kirken og til at være ældster i kirken, vil det blive givet at bskelne mellem alle disse gaver, så der ikke skal være nogen blandt jer, som foregiver at være af Gud og dog ikke er det.

28 Og det skal ske, at den, der abeder i Ånden, skal modtage i Ånden;

29 for at det skal blive givet til nogen at få alle disse gaver, så der må findes et overhoved, sådan at hvert medlem kan få gavn deraf.

30 Den, som abeder i bÅnden, beder i overensstemmelse med cGuds vilje; derfor bliver det gjort, ligesom han beder om.

31 Og videre siger jeg jer: Alt må gøres i Kristi navn, hvad som helst I gør i Ånden,

32 og I skal atakke Gud i Ånden for en hvilken som helst velsignelse, I bliver velsignet med.

33 Og I må bestandigt øve adyd og bhellighed over for mig. Således er det. Amen.