Skrifterne
Lære og Pagter 33
forrige næste

Afsnit 33

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Ezra Thayre og Northrop Sweet i Fayette, New York, i oktober 1830. I sin introduktion af denne åbenbaring bekræfter Joseph Smiths historie, at »Herren … altid er rede til at undervise sådanne, som flittigt søger i tro.«

1-4: Der kaldes arbejdere til at kundgøre evangeliet i den ellevte time. 5-6: Kirken er blevet oprettet, og de udvalgte skal indsamles. 7-10: Omvend jer, for Himmeriget er for hånden. 11-15: Kirken er bygget på den klippe, som evangeliet er. 16-18: Bered jer til Brudgommens komme.

1 Se, jeg siger til jer, mine tjenere Ezra og Northrop: Åbn jeres ører og lyt til Herren jeres Guds røst, han hvis aord er levende og virksomt, skarpere end et tveægget sværd, som sønderdeler led og marv, sjæl og ånd, og som kender bhjertets tanker og hensigter.

2 For sandelig, sandelig siger jeg jer, at I er kaldet til at opløfte jeres røst som med en abasuns lyd, til at kundgøre mit evangelium for en svigagtig og afsporet slægt.

3 For se, amarken er allerede hvid til høst; det er den bellevte time og den csidste gang, at jeg vil kalde arbejdere ud i min vingård.

4 Og hver eneste lille del af min avingård er blevet bfordærvet, og der er cingen, der gør godt, undtagen nogle få; og de dfejler i mange tilfælde på grund af epræstelist, hvis udøvere alle har et fordærvet sind.

5 Og sandelig, sandelig siger jeg jer, at denne akirke har jeg boprettet og kaldt frem fra ødemarken.

6 Og således vil jeg aindsamle mine udvalgte fra jordens bfire hjørner, lige så mange, som vil tro på mig og give agt på min røst.

7 Ja, sandelig, sandelig siger jeg jer, at marken allerede er hvid til høst; sving derfor jeres segl, og høst af al jeres kraft, sind og styrke.

8 aÅbn munden, så skal den blive fyldt, og I skal blive ligesom bNefi fordum, der fra Jerusalem drog gennem ørkenen.

9 Ja, åbn jeres mund og hold jer ikke tilbage, så skal I få lagt mange aneg på ryggen, for se, jeg er med jer.

10 Ja, åbn jeres mund, så skal den blive fyldt, og sig: aOmvend jer, omvend jer, bered Herrens vej og gør hans stier rette; for Himmeriget er for hånden;

11 ja, omvend jer, og bliv adøbt, hver eneste af jer, til jeres synders forladelse; ja, bliv døbt med vand, og så kommer dåben med ild og Helligånden.

12 Se, sandelig, sandelig siger jeg jer: Dette er mit aevangelium; og husk, at de skal have tro på mig, ellers kan de ingenlunde blive frelst;

13 og på denne aklippe vil jeg bygge min kirke; ja, på denne klippe er I bygget, og hvis I vedbliver, skal bhelvedes porte ikke få overhånd over jer.

14 Og I skal erindre jer kirkens atrossætninger og pagter, så I holder dem.

15 Og den, der har tro, skal I abekræfte i min kirke ved bhåndspålæggelse, og jeg vil overdrage dem cHelligåndsgaven.

16 Og Mormons Bog og de hellige askrifter er blevet givet af mig til bundervisning af jer; og min Ånds kraft clevendegør alt.

17 Vær derfor trofaste, bed altid og hold jeres lamper i god stand og tændt, og hav olie med jer, så I kan være rede, når aBrudgommen kommer –

18 for se, sandelig, sandelig siger jeg jer, at ajeg kommer hastigt. Så ske det! Amen.