Skrifterne
Lære og Pagter 118
forrige næste

Afsnit 118

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838, som svar på bønnen: »Vis os din vilje, o Herre, angående de tolv.«

1-3: Herren vil sørge for de tolvs familier. 4-6: Ledige pladser i De Tolvs Råd bliver udfyldt.

1 Sandelig, så siger Herren. Lad der straks blive afholdt en konference, lad de tolv blive organiseret, og lad mænd blive udpeget til at atage pladsen efter dem, som er faldet.

2 Lad min tjener aThomas forblive en tid i Zions land for at udgive mit ord.

3 Lad de øvrige fra denne stund fortsætte med at prædike, og hvis de vil gøre det i al hjertets beskedenhed, og i sagtmodighed og aydmyghed og blangmodighed, giver jeg, Herren, dem et løfte om, at jeg vil sørge for deres familier, og at en dør til rige muligheder skal blive åbnet for dem fra nu af.

4 Og lad dem til næste forår rejse for at tage over de store vande og der udbrede mit evangelium i dets fylde og aflægge vidnesbyrd om mit navn.

5 Lad dem tage afsked med mine hellige i byen Far West på den seksogtyvende dag i førstkommende april på den byggegrund, hvor mit hus skal ligge, siger Herren.

6 Lad min tjener John Taylor og også min tjener John E. Page og også min tjener Wilford Woodruff og også min tjener Willard Richards blive udpeget til at udfylde pladserne efter dem, som er faldet, og officielt blive underrettet om deres udpegelse.