Skrifterne
Lære og Pagter 108


Afsnit 108

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 26. december 1835. Dette afsnit blev modtaget efter anmodning fra Lyman Sherman, som tidligere var blevet ordineret til halvfjerdser, og som var kommet til profeten med en anmodning om en åbenbaring, der kunne oplyse ham om hans pligt.

1-3: Lyman Sherman bliver tilgivet for sine synder. 4-5: Han vil blive regnet blandt kirkens ledende ældster. 6-8: Han bliver kaldet til at prædike evangeliet og styrke sine brødre.

1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Lyman: Dine synder er tilgivet dig, fordi du har adlydt min røst ved at komme herop denne morgen for at modtage råd af ham, som jeg har udpeget.

2 Lad derfor din sjæl være arolig angående din åndelige stilling og modsæt dig ikke længere min røst.

3 Og rejs dig, og vær fra nu af mere omhyggelig med at iagttage dine løfter, som du har afgivet og afgiver, så skal du blive velsignet med overordentlig store velsignelser.

4 Vent tålmodigt, indtil den ahøjtidelige forsamling af mine tjenere bliver sammenkaldt, da skal du blive erindret blandt de fremmeste af mine ældster og ved ordination modtage en rettighed sammen med de øvrige af mine ældster, som jeg har udvalgt.

5 Se, dette er Faderens aløfte til dig, hvis du forbliver trofast.

6 Og på den dag skal det blive opfyldt for dig, at du skal have ret til at aprædike mit evangelium, hvor som helst jeg end sender dig i fremtiden fra den tid af.

7 aStyrk derfor dine brødre i al din samtale, i alle dine bønner, i alle dine formaninger og i alle dine gerninger.

8 Og se, jeg er med dig for at velsigne dig og audfri dig for evigt. Amen.