Skrifterne
Lære og Pagter 37


Afsnit 37

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i nærheden af Fayette, New York, i december 1830. Heri gives den første befaling angående en indsamling i denne uddeling.

1-4: De hellige bliver kaldet til at samle sig i Ohio.

1 Se, jeg siger jer, at jeg anser det ikke for nødvendigt, at I aoversætter mere, førend I drager af sted til Ohio, og dette på grund af fjenden og for jeres egen skyld.

2 Og videre siger jeg jer, at I ikke skal drage af sted, førend I har prædiket mit evangelium i disse egne og har styrket kirken, hvor den end findes, og især i aColesville; for se, de beder til mig med stor tro.

3 Og videre, den befaling giver jeg kirken, at jeg anser det for nødvendigt, at de samler sig i aOhio som forberedelse til den tid, da min tjener Oliver Cowdery vender tilbage til dem.

4 Se, her er visdom, og lad enhver avælge for sig selv, indtil jeg kommer. Så ske det. Amen.