Skrifterne
Lære og Pagter 22


Afsnit 22

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Manchester, New York, den 16. april 1830. Denne åbenbaring blev givet til kirken som følge af, at visse personer, som tidligere var blevet døbt, ønskede at forene sig med kirken uden at blive gendøbt.

1: Dåb er en ny og evigtvarende pagt. 2-4: Dåb, udført af en, der har myndighed, er nødvendig.

1 Se, jeg siger jer, at med dette har jeg ladet alle agamle pagter ophæve; og dette er en bny og en evigtvarende pagt, ja, den, som fandtes fra begyndelsen.

2 Selv om et menneske blev døbt hundrede gange, nyttede det ham derfor intet; for I kan ikke gå ind ad den snævre port ved aMoseloven, ej heller ved jeres bdøde gerninger.

3 For det er på grund af jeres døde gerninger, at jeg har ladet denne sidste pagt og denne kirke bygge op til mig ligesom i fordums dage.

4 Gå I derfor ind ad aporten, sådan som jeg har befalet, og bforsøg ikke at rådgive jeres Gud. Amen.