Skrifterne
Lære og Pagter 7


Afsnit 7

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829, da de gennem Urim og Tummim adspurgte, hvorvidt Johannes, den elskede discipel, endnu var i kødet eller var død. Åbenbaringen er en oversat udgave af den optegnelse, som Johannes skrev på pergament og selv skjulte.

1-3: Johannes den Elskede skal leve indtil Herren kommer. 4-8: Peter, Jakob og Johannes besidder evangeliske nøgler.

1 Og Herren sagde til mig: aJohannes, min elskede, hvad bønsker du? For hvis du beder om, hvad du ønsker, skal det blive dig skænket.

2 Og jeg sagde til ham: Herre, giv mig magt over adøden, så jeg kan leve og bringe sjæle til dig.

3 Og Herren sagde til mig: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Fordi du ønsker dette, skal du aforblive her, indtil jeg kommer i min bherlighed, og skal cprofetere for folkeslag, stammer, tungemål og folk.

4 Og af denne årsag sagde Herren til Peter: Hvis jeg vil, at han forbliver her, til jeg kommer, hvad angår det så dig? For han ønskede af mig, at han måtte bringe sjæle til mig, men du ønskede, at du hastigt måtte komme til mig i mit arige.

5 Jeg siger dig, Peter: Dette var et godt ønske, men min elskede har ønsket, at han måtte gøre mere eller udføre et større værk blandt mennesker end det, han hidtil har gjort.

6 Ja, han har påtaget sig et større værk; derfor vil jeg lade ham blive som flammende ild og en atjenende engel; han skal betjene dem, der skal blive barvinger til frelse, og som bor på cjorden.

7 Og jeg vil lade dig betjene ham og din broder Jakob; og jer tre vil jeg give denne magt og anøglerne til denne tjenestegerning, indtil jeg kommer.

8 Sandelig siger jeg jer: I skal begge få efter jeres ønsker, for I aglæder jer begge ved det, som I har ønsket.