Skrifterne
Lære og Pagter 62
forrige næste

Afsnit 62

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith på bredden af Missourifloden i Chariton, Missouri, den 13. august 1831. Denne dag mødte profeten og hans gruppe, som var på vej fra Independence til Kirtland, adskillige ældster, som var på vej til Zions land, og modtog, efter at de havde hilst hjerteligt på hinanden, denne åbenbaring.

1-3: Vidnesbyrd bliver optegnet i himlen. 4-9: Ældsterne skal rejse og prædike efter eget skøn og som de bliver vejledt af Ånden.

1 Se, og lyt, o I min kirkes ældster, siger Herren jeres Gud, ja, Jesus Kristus, jeres atalsmand, som kender menneskets svaghed og ved, hvordan han skal bbistå dem, som bliver cfristet.

2 Og sandelig, mine øjne hviler på dem, som endnu ikke er draget op til Zions land; derfor er jeres mission endnu ikke færdig.

3 Dog er I velsignede, for det avidnesbyrd, som I har aflagt, er boptegnet i himlen, for at englene kan betragte det; og de fryder sig over jer, og cjeres synder er jer tilgivet.

4 Og fortsæt nu jeres rejse. Forsaml jer i aZions land; og hold et møde, og fryd jer sammen, og bring et sakramente som et offer til den Højeste.

5 Og så kan I vende tilbage for at aflægge vidnesbyrd, ja, alle sammen samlet, eller to og to, som det synes jer bedst, det er mig lige meget; vær blot trofaste, og akundgør glædelige tidender for jordens indbyggere eller i de ugudeliges forsamlinger.

6 Se, jeg, Herren, har ført jer sammen, for at det løfte kunne blive opfyldt, at de trofaste blandt jer skulle blive bevaret og fryde sig sammen i Missouris land. Jeg, Herren, giver løfter til de trofaste og akan ikke lyve.

7 Jeg, Herren, er villig, hvis nogen af jer ønsker at ride på heste, eller på muldyr eller køre i vogne, så skal han få denne velsignelse, hvis han vil modtage den af Herrens hånd med ataknemligt hjerte under alle forhold.

8 Dette er op til jer selv at gøre efter eget skøn og Åndens anvisninger.

9 Se, ariget er jeres. Og se, jeg er baltid med de trofaste. Således er det. Amen.