Skrifterne
Lære og Pagter 87


Afsnit 87

Åbenbaring og profeti om krig givet gennem profeten Joseph Smith i eller nær Kirtland, Ohio den 25. december 1832. På dette tidspunkt var der en udbredt diskussion i USA om slaveriet og South Carolinas annullering af føderale skatter. I Joseph Smiths historie anføres det at, »tegnene på uroligheder blandt nationerne« blev mere »synlige« for profeten »end de tidligere havde været efter at kirken begyndte sin rejse ud af ødemarken«.

1-4: Der forudsiges krig mellem Nordstaterne og Sydstaterne. 5-8: Store ulykker skal ramme alle jordens indbyggere.

1 Sandelig, så siger Herren angående de krige, som snart vil udbryde, begyndende med aSouth Carolinas oprør, og som til sidst vil ende med mange sjæles død og elendighed;

2 og den tid kommer, da akrig skal blive udøst over alle folkeslag, begyndende på det sted.

3 For se, Sydstaterne skal skille sig ud imod Nordstaterne, og Sydstaterne skal henvende sig til andre nationer, endog nationen Storbritannien, som den kaldes, og de skal også henvende sig til andre nationer om hjælp til at forsvare sig mod andre nationer; og da skal akrig blive udøst over alle nationer.

4 Og det skal ske efter mange dage, at aslaver skal rejse sig mod deres herrer, som skal være rustet og oplært til krig.

5 Og det skal også ske, at de tilbageværende, som er tilbage i landet, skal ruste sig og skal blive overordentlig vrede og skal hjemsøge ikke-jøderne med en alvorlig plage.

6 Og følgelig skal jordens indbyggere asørge med sværdet og ved blodsudgydelse; og med bhungersnød og pest og jordskælv og himlens torden og de voldsomme og lysende lyn skal jordens indbyggere også komme til at føle en almægtig Guds vrede og harme og crevsende hånd, indtil den tilintetgørelse, der er forordnet, fuldstændigt har gjort dende på alle nationer;

7 for at råbet fra de hellige og fra de ahelliges blod skal ophøre med at stige op fra jorden til bHerren Sebaots ører om at blive hævnet på deres fjender.

8 aStå I derfor på hellige steder og lad jer ikke flytte, førend Herrens dag kommer; for se, den bkommer hurtigt, siger Herren. Amen.