Skrifterne
Lære og Pagter 21
forrige næste

Afsnit 21

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 6. april 1830. Denne åbenbaring blev ovennævnte dag givet ved organiseringen af kirken i Peter Whitmer sen.s hjem. Seks mænd, der tidligere var blevet døbt, deltog. De gav enstemmigt udtryk for deres ønske og beslutning om at organisere kirken i henhold til Guds befaling (se afsnit 20). De stemte ligeledes for at antage og opretholde Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery som kirkens præsiderende embedsmænd. Ved håndspålæggelse ordinerede Joseph dernæst Oliver til ældste i kirken, og Oliver ordinerede på tilsvarende måde Joseph. Efter at have forrettet nadveren lagde Joseph og Oliver hænderne på hver enkelt deltager for at overdrage dem Helligånden og for at bekræfte hver enkelt som medlem af kirken.

1-3: Joseph Smith bliver kaldet til at være seer, oversætter, profet, apostel og ældste. 4-8: Hans ord skal lede Zions sag. 9-12: De hellige vil tro hans ord, når han taler ved Talsmanden.

1 Se, der skal føres en aoptegnelse blandt jer; og i den skal du kaldes bseer, oversætter, profet, Jesu Kristi capostel og ældste i kirken ved Gud Faderens vilje og jeres Herre Jesu Kristi nåde,

2 du, som af Helligånden blev ainspireret til at lægge grundvolden til den og at bygge den op til den helligste tro.

3 Hvilken akirke blev borganiseret og oprettet i det Herrens år atten hundrede og tredive i den fjerde måned og på den sjette dag i den måned, der kaldes april.

4 Derfor skal I, hvormed menes kirken, give agt på alle de aord og befalinger, som han giver jer, efterhånden som han modtager dem, idet han vandrer i al bhellighed over for mig;

5 for hans aord skal I tage imod i al tålmodighed og tro, som kom det fra min egen mund.

6 For ved at gøre dette skal ahelvedes porte ikke få overhånd over jer; ja, og Gud Herren vil sprede bmørkets magter foran jer og få himlene til at cryste til jeres gavn og sit navns dære.

7 For så siger Gud Herren: Ham har jeg inspireret til at fremme aZions sag med vældig magt til det gode, og hans flid kender jeg, og hans bønner har jeg hørt.

8 Ja, hans tårer for Zion har jeg set, og jeg vil foranledige, at han ikke længere skal sørge over hende, for hans glædesdage er kommet til hans synders aforladelse og tilkendegivelserne af mine velsignelser over hans gerninger.

9 For se, jeg vil avelsigne alle dem, der arbejder i min bvingård, med en mægtig velsignelse, og de skal tro på hans ord, som bliver givet ham gennem mig af cTalsmanden, som dtilkendegiver, at Jesus blev ekorsfæstet af fsyndige mennesker for gverdens synder, ja, til syndsforladelse for det hangerfulde hjerte.

10 Derfor er det min vilje, at han skal aordineres af dig, Oliver Cowdery min apostel;

11 og dette er en ordinance for dig, således at du bliver ældste under hans hånd, således at han er den aførste for dig, for at du kunne blive ældste i denne, Kristi kirke, som bærer mit navn –

12 og den første prædikant i denne kirke for kirken og over for verden, ja, over for ikke-jøderne; ja, og så siger Gud Herren: Se, se! Også for ajøderne. Amen.