Skrifterne
Lære og Pagter 44


Afsnit 44

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland, Ohio, i slutningen af februar 1831. I overensstemmelse med det heri fremsatte krav bestemte kirken, at der skulle afholdes en konference i begyndelsen af juni måned samme år.

1-3: Ældsterne skal samles til en konference. 4-6: De skal organisere sig i overensstemmelse med landets love og tage sig af de fattige.

1 Se, så siger Herren til jer, mine tjenere: Jeg anser det for nødvendigt, at min kirkes ældster bliver indkaldt fra øst og fra vest og fra nord og fra syd ved brev eller på anden måde.

2 Og det skal ske, at for så vidt som de er trofaste og øver tro på mig, vil jeg udøse min aÅnd over dem på den dag, hvor de forsamler sig.

3 Og det skal ske, at de skal drage ud i egnene heromkring og aprædike omvendelse for folket.

4 Og mange skal blive aomvendt, således at I skal få kraft til at organisere jer bi overensstemmelse med menneskets love;

5 så jeres afjender ikke skal have magt over jer; så I må blive bevaret i alt, så I må blive sat i stand til at holde mine love, så ethvert bånd, hvormed fjenden forsøger at udrydde mit folk, må blive brudt.

6 Se, jeg siger jer, at I skal abesøge de fattige og de trængende og yde dem lindring, så der må blive draget omsorg for dem, indtil alt kan blive gjort i overensstemmelse med min lov, som I har modtaget. Amen.