Skrifterne
Lære og Pagter 67
forrige næste

Afsnit 67

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, tidligt i november 1831. Anledningen var en særlig konference, hvor man overvejede og besluttede at udgive de åbenbaringer, som man allerede havde modtaget fra Herren gennem profeten (se indledningen til afsnit 1). William W. Phelps havde allerede etableret kirkens trykkeri i Independence, Missouri. Konferencen besluttede at udgive åbenbaringerne i Book of Commandments (Befalingernes Bog) og at trykke 10.000 eksemplarer (hvilket på grund af uforudsete vanskeligheder senere blev reduceret til 3.000 eksemplarer) Mange af brødrene aflagde højtideligt vidnesbyrd om, at de åbenbaringer, der på daværende tidspunkt var blevet samlet med henblik på udgivelse, virkelig var sande, sådan som det blev bevidnet af Helligånden, der blev udgydt over dem. I Joseph Smiths historie anføres det, at der, efter at den åbenbaring, der er kendt som afsnit 1, var blevet modtaget, havde været nogen diskussion om det sprog, der var anvendt i åbenbaringerne. Nærværende åbenbaring fulgte.

1-3: Herren hører sine ældsters bønner og våger over dem. 4-9: Han udfordrer den klogeste til at eftergøre den mindste af sine åbenbaringer. 10-14: Trofaste ældster skal blive levendegjort ved Ånden og se Guds ansigt.

1 Se og lyt, o I min kirkes aældster, som har forsamlet jer, hvis bønner jeg har hørt, og hvis hjerte jeg kender, og hvis ønsker er steget op for mig.

2 Se, amine øjne hviler på jer, og himlene og jorden er i mine hænder, og jeg har ret til at give evighedens rigdomme væk.

3 I forsøgte at bilde jer ind, at I skulle få den velsignelse, der var blevet stillet jer i udsigt; men se, sandelig siger jeg jer: Der var afrygt i jeres hjerte, og sandelig, dette er grunden til, at I ikke modtog.

4 Og se, jeg, Herren, giver jer et avidnesbyrd om sandheden af disse befalinger, som ligger foran jer.

5 Jeres øjne har hvilet på min tjener Joseph Smith jun., og hans asprog har I kendt til, og hans ufuldkommenheder har I kendt til; og i hjertet har I stræbt efter kundskab, så I kunne udtrykke dem på et sprog, der er bedre end hans; dette ved I også.

6 Se, udsøg jer i Befalingernes Bog den mindste, som er iblandt dem, og udpeg ham, som er den aklogeste iblandt jer;

7 eller hvis der er nogen iblandt jer, som kan skrive en ligesom den, da er I retfærdiggjort i at sige, at I ikke ved, om de er sande;

8 men hvis I ikke kan skrive en ligesom den, er I under fordømmelse, hvis I ikke aaflægger vidnesbyrd om, at de er sande.

9 For I ved, at der ikke er nogen uretfærdighed i dem, og det, der er aretfærdigt, kommer ned ovenfra, fra blysenes Fader.

10 Og videre, sandelig siger jeg jer, at det er jeres privilegium, og til jer, der er blevet ordineret til denne tjenestegerning, giver jeg det løfte, at for så vidt I aflægger amisundelse og bfrygt og cydmyger jer over for mig, for I er ikke tilstrækkeligt ydmyge, skal dsløret sønderrives, og I skal ese mig og vide, at jeg er – ikke med det kødelige, ej heller med det naturlige sind, men med det åndelige.

11 For aingen har nogen sinde i kødet set Gud uden at være blevet levendegjort af Guds Ånd.

12 Ej heller kan noget anaturligt menneske tåle Guds nærhed, ej heller nogen med kødeligt sind.

13 I er ikke i stand til at tåle Guds nærhed nu, ej heller englebetjening; fortsæt derfor i atålmodighed, indtil I bliver gjort bfuldkomne.

14 Lad ikke jeres sind falde tilbage; og når I er aværdige, skal I, når jeg anser tiden for at være inde, se og erkende det, som er blevet overdraget jer ved min tjener Joseph Smith jun.s hænder. Amen.