Skrifterne
Lære og Pagter 129
forrige næste


Afsnit 129

Instruktioner givet af profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 9. februar 1843, som forklarer tre overordnede nøgler, hvorved man kan erkende den sande beskaffenhed af tjenende engle og ånder.

1-3: Der er både opstandne og åndelige legemer i himlen. 4-9: Der bliver givet nøgler, hvorved man kan skelne mellem budbringere fra den anden side af sløret.

1 Der er to slags væsener i ahimlen, nemlig: bEngle, som er copstandne personer, og som har et legeme af kød og knogler –

2 for eksempel sagde Jesus: Føl på mig og se, for en aånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.

3 For det andet: aRetfærdige, fuldkommengjorte menneskers bånder, de som ikke er opstået, men arver den samme herlighed.

4 Når et sendebud kommer og siger, at han har et budskab fra Gud, så ræk ham hånden, og bed ham om at trykke dig i hånden.

5 Hvis han er en engel, gør han det, og du kan mærke hans hånd.

6 Hvis han er et retfærdigt, fuldkommengjort menneskes ånd, kommer han i sin herlighed, for det er den eneste måde, hvorpå han kan vise sig –

7 bed ham om at trykke dig i hånden, men han rører sig ikke, for det er i strid med himlens orden, at et retfærdigt menneske skulle bedrage; men han vil stadig fremføre sit budskab.

8 Hvis det er aDjævelen som lysets engel, så vil han, når du beder ham om at trykke dig i hånden, række dig hånden, uden at du kan mærke noget; derfor kan du afsløre ham.

9 Dette er tre overordnede nøgler, hvorved du kan erfare, om et budskab er fra Gud.