Skrifterne
Lære og Pagter 99


Afsnit 99

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til John Murdock i Hiram, Ohio, den 29. august 1832. I over et år havde John Murdock prædiket evangeliet, mens hans børn – moderløse efter at hans kone, Julia Clapp, døde i april 1831 – boede hos andre familier i Ohio.

1-8: John Murdock bliver kaldet til at forkynde evangeliet, og de, der modtager ham, modtager Herren og vil møde barmhjertighed.

1 Se, så siger Herren til min tjener John Murdock: Du er kaldet til at drage ind i landene mod øst og at gå fra hus til hus, fra landsby til landsby og fra by til by for at forkynde mit evigtvarende evangelium til indbyggerne deri midt under aforfølgelse og ugudelighed.

2 Og aden, der modtager dig, modtager mig, og du skal have magt til at kundgøre mit ord med min hellige Ånds btilkendegivelse.

3 Og den, der modtager dig asom et lille barn, modtager mit brige, og velsignede er de, for de skal møde cbarmhjertighed.

4 Og den, som forkaster dig, skal blive aforkastet af min Fader og hans hus; og du skal btvætte fødderne på lønlige steder langs vejen som et vidnesbyrd imod dem.

5 Og se, ajeg kommer hastigt til bdoms for at overbevise alle om deres ugudelige handlinger, som de har begået mod mig, sådan som der står skrevet om mig i skriftet i bogen.

6 Og se, sandelig siger jeg dig, at det er ikke nødvendigt, at du drager af sted, førend der er sørget for dine børn, og de med venlighed er blevet sendt op til biskoppen i Zion.

7 Og efter nogle få år kan du, hvis du ønsker det af mig, også drage op til det prægtige land for at tage din arvelod i besiddelse;

8 ellers skal du fortsætte med at forkynde mit evangelium, aindtil du bliver taget bort. Amen.