Skrifterne
Lære og Pagter 48
forrige næste

Afsnit 48

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 10. marts 1831. Joseph havde adspurgt Herren om, hvilken fremgangsmåde man skulle følge for at erhverve sig jordlodder til de helliges bosættelse. Dette var en vigtig sag set i lyset af udflytningen af kirkens medlemmer fra det østlige USA i lydighed mod Herrens befaling om, at de skulle samles i Ohio (se afsnit 37:1-3; 45:64).

1-3: De hellige i Ohio skal dele deres jordlodder med deres brødre. 4-6: De hellige skal opkøbe jordlodder, bygge en by og følge deres præsiderende embedsmænds råd.

1 Det er nødvendigt, at I foreløbig forbliver der, hvor I nu bor, i den udstrækning det passer til jeres forhold.

2 Og for så vidt som I har jordlodder, skal I adele med brødrene fra øst;

3 og for så vidt som I ikke har jordlodder, lad dem da for nærværende købe jord i de egne heromkring, som det synes dem bedst; for det er meget nødvendigt, at de har et sted, hvor de kan bo foreløbig.

4 Det er nødvendigt, at I sparer alle de penge sammen, som I kan, og at I skaffer jer alle dem I kan i retfærdighed, så I med tiden må blive sat i stand til at akøbe jord til en arvelod, ja, bbyen.

5 Stedet skal endnu ikke åbenbares, men når jeres brødre er kommet østfra, skal avisse mænd blive udpeget, og dem skal det gives at bkende stedet, eller til dem skal det blive åbenbaret.

6 Og de skal udpeges til at købe jordlodderne og til at påbegynde at lægge grundvolden til abyen; og så skal I begynde at samle jer med jeres familier, enhver mand med sin bfamilie efter sine omstændigheder, og som det bliver pålagt ham af kirkens præsidentskab og biskop i overensstemmelse med de love og befalinger, som I har modtaget, og som I herefter skal modtage. Således er det. Amen.