Skrifterne
Lære og Pagter 4


Afsnit 4

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til hans far, Joseph Smith sen., i Harmony, Pennsylvania, i februar 1829.

1-4: Tapper tjeneste frelser Herrens tjenere. 5-6: Gudelige egenskaber gør dem skikket til tjenestegerningen. 7: Man skal søge det, der hører Gud til.

1 Se nu, et aforunderligt værk er ved at tage sin begyndelse blandt menneskenes børn.

2 Se derfor til, o I, der aindtræder i Guds tjeneste, at I btjener ham af hele jeres chjerte, kraft, sind og styrke, så I kan stå dulastelige over for Gud på den yderste dag.

3 Hvis I nærer ønske om at tjene Gud, er I derfor akaldet til arbejdet;

4 for se, amarken er allerede hvid til bhøst, og se, den, der svinger sin segl af al sin kraft, han samler et cforråd, så han ikke fortabes, men bringer sin sjæl frelse;

5 og atro, bhåb, cnæstekærlighed og dkærlighed, med intet andet end Guds eære for føje, gør ham skikket til arbejdet.

6 Husk tro, adyd, kundskab, mådehold, btålmodighed, broderlig venlighed, gudsfrygt, næstekærlighed, cydmyghed og dflid.

7 aBed, så skal I få; bank på, så skal der lukkes op for jer. Amen.